Välkommen!

Det här är Botkyrka kommuns e-tjänst inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskola. Här hittar du både kommunala och fristående verksamheter.

För att använda merparten av e-tjänsterna krävs det att du loggar in med e-legitimation eller med inloggningsuppgifter som du kan beställa längre ner på denna sida eller på ett medborgarkontor.

Skolval 2020
Du som är vårdnadshavare till barn folkbokfört i Botkyrka som ska börja i förskoleklass eller har barn som redan går i skolan men måste byta skola för att gå klart grundskolan måste göra ett skolval.
I början av januari 2020 kommer du som är berörd av skolvalet att få information hemskickad.
Skolvalet är öppet 20/1 tom 10/2. (Ansökningsdatum spelar ingen roll, hela perioden är lika viktig.) Under ansökningsperioden loggar du in och gör ditt val via den blå länken "Val till ...." längst ner på första sidan. (Ansök INTE via "Sök grundskola" om du ska göra skolvalet.)
Det finns INTE plats för någon 6-åring att börja på vårterminen.


Observera!
Om ni är två vårdnadshavare och en av er har gjort en bytesansökan till annan skola så måste även den andre vårdnadshavaren logga in och svara längst ner på sidan, annars ser inte skolan er ansökan.
Gäller även om ni fått ett Erbjudande om plats från en skola, båda vårdnadshavarna måste logga in och svara.

Inte folkbokförd i Botkyrka kommun?
Om du inte är folkbokförd i Botkyrka kommun söker du plats via huvudmenyn i toppen på denna sida.

Har du skyddade personuppgifter?
Kontakta kommunen på telefon 08-530 610 00 om ditt ärende gäller barnomsorg. Kontakta skolan direkt om ärendet gäller grundskola.

Saknar du svenskt personnummer?
Besök ett medborgarkontor för att få hjälp med ansökningar.

Logga in

Klicka här för att komma till vår sida för inloggning med e-legitimation

Glömt lösenord?